Quantcast
Channel: 政协委员何新授权的博客
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4987

罽宾与镔铁

0
0

【何新历史地理杂记 】

罽宾与镔铁

罽宾​,又作凛宾国、劫宾国、羯宾国,西域国族,x历史上与中国关系甚深。

我认为罽宾与历史上的羯人,羯部有关。

中国史籍中的罽宾,在佛教的一些典籍中,称迦湿弥罗——即克什米尔。

克什米尔位于今印度次大陆西北,喜马拉雅山之西麓。四面高山峻峭,中部是平原,地形似卵状,东南至西北约137公里,宽约40公里,面积约四千九百平方公里。

但玄奘认为克什米尔不应翻译为罽宾。

实际上,历史中的​罽宾国,包括巴基斯坦、阿富汗和克什米尔的部分地区。

喀布尔地区称Kophen,可能就是来自罽宾的音译。​

中国自西汉时期至唐代,罽宾均指阿富汗的卡菲里斯坦(Kafiristan)喀布尔河中下游之间的河谷平原,巴基斯坦的白沙瓦地区,以及克什米尔西部。

据《后汉书》记载,罽宾人属于塞人,为塞王所治。

公元前2世纪,来自中亚地区的塞种一支越兴都库什山,占领喀布尔河流域,建都于修鲜城(或循鲜,在今克什米尔地区的斯利那加附近),此即汉代之罽宾。

此地农业发达,盛产稻米。城市生活、商业、手工业都很繁荣。

中国与罽宾建立关系始于汉武帝

公元前115年,张骞出使乌孙,派副使至罽宾。当时罽宾地处西域南道的一条重要支线之上,罽宾商人经常来往中国。

公元1~3世纪间,罽宾被 兴起于中亚的月氏人的贵霜部落征服。

后来此地为佛教中心之一,当地僧徒来中国传布佛教者甚多,中国僧徒亦多往罽宾参拜佛迹和求法取经。

约在公元4世纪中叶,粟特人名馨蘖者重建罽宾王朝。这一王朝可能延续到公元7世纪末,此即晋朝至唐代前期的罽宾,亦译作迦毕试国(Kapisa)

唐显庆三年(658),其王曷撷支称臣于唐,唐以其地置修鲜都督府。

约在8世纪初,突厥首领阿耶率兵攻杀罽宾王而夺其位,此后之突厥族罽宾王朝即唐玄宗时代之罽宾。罽宾的政治中心迁到犍陀罗(今巴基斯坦白沙瓦一带)。

乾元元年(758),罽宾仍遣使朝贡于唐,此后遂绝。罽宾一词亦不再出现于中国史籍。

【《汉书·西域志》​:罽宾国,王治循鲜城,去长安万二千二百里。不属都护。户口胜兵多,大国也。东北至都护治所六千八百四十里,东至乌秅国二千二百五十里,东北至难兜国九日行,西北与大月氏、西南与乌弋山离接。

昔匈奴破大月氏,大月氏西君大夏,而塞王南君罽宾。塞种分散,往往为数国。自疏勒以西北,休循、捐毒之属,皆故塞种也。

罽宾地平,温和,有苜蓿、杂草、奇木、檀、槐、梓、竹、漆。种五谷蒲陶诸果,粪治园田。地下湿,生稻,冬食生菜。其民巧,雕文刻镂,治宫室,织罽,刺文绣,好酒食。有金、银、铜、锡,以为器。市列。以金银为钱,文为骑马,幕为人面。出封牛、水牛、象、大狗、沐猴、孔爵珠玑、珊瑚、虏魄、璧流离。它畜与诸国同。】

晋高僧佛图澄曾学佛于此。

【镔铁】

镔铁,古代西域的一种名钢,表面磨光可见花纹,又称“宾铁”

“镔铁”最早文献记载于隋代的《不空羂索咒经》,见于史书最早为初唐的《周书》、《隋书》。唐惠琳《一切经音义》“镔铁”:“以诸铁和合”。

镔铁原产波斯(今伊朗)、罽宾(今克什米尔)、印度河(巴基斯坦)等西域地区。

约在南北朝时传入中国。此后中国也掌握了制炼镔铁的技术,元代工部有镔铁司。

古代西域镔铁分为两大类:一种以巴基斯坦乌茨(Wootz)钢为原料制成;一种以高碳钢和熟铁叠打而成。

镔铁主要用来制作刀剑,镔铁刀剑极其锋利,有“吹毛透风”之誉。

李白暖酒诗:

热暖将来镔铁文,暂时不动聚白云。

拨却白云见青天,掇头里许便成仙。

大意:

酒暖后飘酒花像镔铁花纹,

酒花不动了又像白云

拨开酒花饮下清酒

走不了一里路就飘飘欲仙​

  

Viewing all articles
Browse latest Browse all 4987